Divendres
7 de Agost de 2020
19:59:49

Actualitzar


 AVIS: Amb efectes del dia 1 de juny de 2020 es reprenen els terminis per a la tramitació de tots els procediments administratius que van quedar interromputs en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Ajuda

Guia de navegació

La Seu Electrònica ha organitzat l'accés als seus continguts mitjançant una navegació senzilla, intuïtiva i estructurada.

A continuació es detalla l'estructura de les pàgines de la Seu i els diferents elements de navegació.

 • Capçalera
  • Permet la selecció de l'idioma de navegació.
  • Permet accedir a la pàgina principal de la Seu punxant en la imatge.

 

 • Menú principal
  • Situat sota la capçalera, permet accedir a tots els serveis publicats a la Seu.
  • Punxant en les opcions de menú disponibles: Dades institucionals, Informació legal i Serveis de la Seu, es despleguen els diferents serveis associats a cada mòdul d'informació.

 

 • Peu del portal
  • Permet l'accés als continguts: *FAQ (Preguntes freqüents), Accessibilitat, Ajuda, Contacte, Avís legal i Mapa web.
  • El Mapa web de la Seu permet accedir a tots els continguts publicats al portal.