Dilluns
21 de Juny de 2021
23:40:13

Actualitzar

Accessibilitat

Informació d'accessibilitat per a webs i portals.

La Llei 34/2002 de 11 de juliol, de servicis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE) publicada en el BOE el 12 de juliol obliga a les Administracions Públiques perquè adoptin les mesures necessàries perquè la informació disponible en les seves respectives pàgines d'Internet pugui ser accessible a persones amb discapacitat i edat avançada d'acord amb els criteris d'accessibilitat al contingut generalment reconeguts abans del 31 de Desembre de 2005.

Estàndards seguits.

A continuació s'indiquen els estàndards seguits en la Seu Electrònica:

  • W3C
    • El Consorci World Wide Web (W3C) desenvolupa tecnologies inter-operatives (especificacions, línies, mestres, software i eines) per a guiar la Xarxa a la seva potencialitat màxima a manera de fòrum d'informació, comerç, comunicació i coneixement col·lectiu.
    • El codi html i css existent en aquest portal s'ha validat seguint els estàndards marcats per aquest organisme.

  W3C-XHTML1.0  W3C-CSS

  • TAW
    • Es tracta d'una eina que permet comprovar el nivell d'accessibilitat arribat en el disseny i desenvolupament d'un portal.
    • El nivell d'accessibilitat assolit per aquest portal és AA.

 

Seguir els estàndards de desenvolupament proporcionats per W3C, i les eines de validació i test proporcionades per TAW permeten detectar i solucionar les barreres d'accés a la Web.