Dimarts
22 de Juny de 2021
00:56:11

Actualitzar

Imatge de persones conversant

Calendari Oficial: dies inhàbils

L'article 31.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix: "La seu electrònica del registre de cada Administració Pública o Organisme, determinarà, atenent a l'àmbit territorial en el qual exerceix les seues competències el titular d'aquella i al calendari previst en l'article 30.7, els dies que es consideren inhàbils".

En compliment de l'establert en aquest article es consideren inhàbils per a l'any 2021 a l'efecte dels procediments i tràmits relatius al Registre electrònic de l'els següents dies:

 • Tots els dissabtes i els diumenges de l'any.
 • Els següents dies:

  1. L'1 de gener
  2. El 6 de gener
  3. El 22 de gener
  4. El 18 de març
  5. El 19 de març
  6. El 2 d'abril
  7. El 5 d'abril
  8. El 12 d'abril
  9. L'1 de maig
  10. El 24 de juny  
  11. El 9 d'octubre
  12. El 12 d'octubre
  13. El 1 de novembre
  14. El 6 de desembre
  15. El 8 de desembre
  16. El 24 de desembre
  17. El 25 de desembre
  18. El 31 de desembre