Dimarts
11 de Maig de 2021
03:38:25

Actualitzar

Preguntes freqüents

Imatge de persones passejant

 

Què és la Seu electrònica?

La Seu Electrònica és aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de les quals, gestió i administració correspon a una Administració Pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les seves competències.

Des de la Seu Electrònica vostè podrà accedir a tots els serveis electrònics oferts per la Diputació de València


Com comprovar que el certificat digital es troba instal·lat en el meu navegador?

Comprovar si el certificat es troba instal·lat en el navegador depèn del navegador que s'estigui utilitzant:

  • Internet Explorer
    • Accedir al Menú de "Herramientas" -> "Opciones de Internet" -> "Contenido" -> Botón "Certificados". En la pestanya de "Personal" hauran d'aparèixer les dades personals (nom, cognoms, nif) del propietari del certificat.
  • Mozilla Firefox
    • Accedir al Menú de  "Herramientas" -> "Opciones de Internet" -> "Contenido" -> Botón "Certificados". En la pestanya de "Personal" hauran d'aparèixer les dades personals (nom, cognoms, nif) del propietari del certificat.


Quins servicis s'inclouen en la Seu?
Vostè pot accedir a tots els serveis oferts a la Seu a través del menú de navegació o des de l'enllaç al Mapa web de la Seu que apareix en el peu del portal.


Com puc utilitzar els serveis de la Seu?
Per poder utilitzar els serveis electrònics que requereixin identificació, haurà de disposar d'un certificat electrònic vàlid que li permeti realitzar la tramitació electrònica de serveis dels serveis a través de la Seu.


Què és un certificat?
El certificat digital és l'equivalent al DNI, i permet la identificació de forma unívoca d'una persona.


Com obtenir un certificat digital personal?

El certificat digital es pot aconseguir mitjançant una Autoritat Certificadora:

  • ACCV - Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana.
  • DNIe - DNI electrònic.
    • El Dni electrònic disposa d'un certificat personal.


Els tràmits que es realitzen des de la Seu tenen la mateixa validesa que els realitzats de forma presencial?
Sí, els tràmits tenen la mateixa validesa.


Com puc presentar un suggeriment o una queixa?
A través del servei Suggeriments i Queixes dins de Serveis de la Seu.