Dimarts
11 de Maig de 2021
02:34:24

Actualitzar

Dades Institucionals

Imatge que mostra una mà escrivint

Llista de sistemes de signatura electrònica

El Certificat Digital permet verificar la identitat d'un ciutadà, garantint que únicament ell pot accedir a la seua informació personal, evitant suplantacions. Mitjançant el certificat també es permet utilitzar la signatura electrònica, tant de documents com de sol·licituds.

La signatura electrònica basada en un certificat digital, com els utilitzats en l'Administració Electrònica, té la mateixa validesa jurídica que la signatura manuscrita. Així mateix, la identificació basada en un certificat digital és equivalent a la presentació del DNI en l'atenció presencial.

Aquests certificats digitals permeten realitzar tràmits administratius de forma segura a través d'internet, tenint la mateixa validesa que els realitzats de forma presencial però evitant desplaçaments i esperes.

La instal·lació d'aquests certificats digitals és molt senzilla posat que només és necessari instal·lar-los en el navegador amb el qual s'està accedint a la Seu Electrònica.

 

Llista de certificats digitals admesos en la Seu electrònica: