Divendres
7 de Agost de 2020
20:56:49

Actualitzar


 AVIS: Amb efectes del dia 1 de juny de 2020 es reprenen els terminis per a la tramitació de tots els procediments administratius que van quedar interromputs en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Dades Institucionals

Imatge que mostra una mà escrivint

Estructura de la Seu

La seu electrònica de la Diputació de València és aquella direcció electrònica disponible a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de la qual, gestió i administració correspon a la Diputació de València en l'exercici de les seues competències. A través de la qual els ciutadans, empreses i altres Administracions poden accedir a la informació, servicis i tràmits electrònics posats a disposició per la Diputació.

La seu electrònica de la Diputació de València està disponible a través de la direcció electrònica: https://www.sede.dival.es