Dimarts
22 de Juny de 2021
01:17:56

Actualitzar

Dades Institucionals

Imatge que mostra una mà escrivint

Estructura de la Seu

La seu electrònica de la Diputació de València és aquella direcció electrònica disponible a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de la qual, gestió i administració correspon a la Diputació de València en l'exercici de les seues competències. A través de la qual els ciutadans, empreses i altres Administracions poden accedir a la informació, servicis i tràmits electrònics posats a disposició per la Diputació.

La seu electrònica de la Diputació de València està disponible a través de la direcció electrònica: https://www.sede.dival.es