Divendres
7 de Agost de 2020
20:02:13

Actualitzar


 AVIS: Amb efectes del dia 1 de juny de 2020 es reprenen els terminis per a la tramitació de tots els procediments administratius que van quedar interromputs en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Dades Institucionals

Imatge que mostra una mà escrivint

Directori de Personal