Dimarts
22 de Juny de 2021
00:21:31

Actualitzar

Dades Institucionals

Imatge que mostra una mà escrivint

Direcció electrònica de notificacions

La Diputació de Valencia disposa de la següent adreça electrònica a l'efecte de notificacions per part de les Administracions Públiques, segons estableix la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.