Oficina Virtual

Diputació de València

Diputació de València

 AVIS: Queden en suspens els terminis de tots els procediments administratius, en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 


Catàleg de tràmits

TRIBUTS

TORNAR

L'àrea de tributs és l'encarregada de gestionar i recaptar els tributs de la Institució. Mitjançant aquesta àrea s'accedeixen als serveis relacionats amb tributs, tant sol•licituds d'ajudes com el pagament de diversos serveis.

Tots els tràmits en TRIBUTS

El primer periode de pagament (IVTM i taxes) s'ha ampliat fins el día 1 de juliol de 2020 (publicat en BOPV nº 54 de 18/03/2020)
Precisa Certificat Digital Permet Representació

TRÀMITS TRIBUTARIS PER AL CONTRIBUENT

Sense certificat

 

TRÀMITS TRIBUTARIS PER ALS AJUNTAMENTS

     

INFORMACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA


Diputació de València Plaça Manises, 4. 46003 - València(Espanya)