Valencià | Castellà


Diputació de València


Carrec: FERNANDEZ BIELSA CARLOS


Nom Carrec Desti Motiu Data inici Data fi Cost Detall
FERNANDEZ BIELSA CARLOS VICEPRESIDENTE 3º Y DIPUTADO DEL ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL, COORDINACION INSTITUCIONAL Y COHESION TERRITORIAL/ VICEPRESIDENT 3er I DIPUTAT DE L'ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL, COORDINACIÓ INSTITUCIONAL I COHESIÓ TERRITORIAL Jaén Visita institucional Diputación de Jaen 23/07/2020 24/07/2020 149,80 €
FERNANDEZ BIELSA CARLOS VICEPRESIDENTE 3º Y DIPUTADO DEL ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL, COORDINACION INSTITUCIONAL Y COHESION TERRITORIAL/ VICEPRESIDENT 3er I DIPUTAT DE L'ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL, COORDINACIÓ INSTITUCIONAL I COHESIÓ TERRITORIAL Sevilla Visita institucional Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Sevilla 24/07/2020 25/07/2020 142,04 €
FERNANDEZ BIELSA CARLOS VICEPRESIDENTE 3º Y DIPUTADO DEL ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL, COORDINACION INSTITUCIONAL Y COHESION TERRITORIAL/ VICEPRESIDENT 3er I DIPUTAT DE L'ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL, COORDINACIÓ INSTITUCIONAL I COHESIÓ TERRITORIAL Madrid FITUR 21/01/2020 23/01/2020 565,00 €
FERNANDEZ BIELSA CARLOS VICEPRESIDENTE 3º Y DIPUTADO DEL ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL, COORDINACION INSTITUCIONAL Y COHESION TERRITORIAL/ VICEPRESIDENT 3er I DIPUTAT DE L'ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL, COORDINACIÓ INSTITUCIONAL I COHESIÓ TERRITORIAL Bocairent Jornadas grupo socialista 03/02/2020 04/02/2020 116,10 €
Critèris de recèrca
Nom