Valencià | Castellà


Diputació de València


Carrec: GARCÍA HERNÁNDEZ, ISABEL


Nom Carrec Desti Motiu Data inici Data fi Cost Detall
GARCÍA HERNÁNDEZ, ISABEL DIPUTADA DELEGADA DE IGUALDAD, LA ESCUELA DE CAPATACES CATARROJA Y ESCUELA DE VITICULTURA Y ENOLOGIA DE REQUENA/ D'IGUALTAT, LA ESCOLA DE CAPATAÇOS DE CATARROJA I ESCOLA DE VITICULTURA I ENOLOGIA DE REQUENA SEVILLA PARTICIPACION "ENCUENTRO MUJERES ANDALUZAS CV Y ENCUENTRO JUVENTUD" FECA 05/10/2019 07/10/2019 469,82 €
GARCÍA HERNÁNDEZ, ISABEL DIPUTADA DELEGADA DE IGUALDAD, LA ESCUELA DE CAPATACES CATARROJA Y ESCUELA DE VITICULTURA Y ENOLOGIA DE REQUENA/ D'IGUALTAT, LA ESCOLA DE CAPATAÇOS DE CATARROJA I ESCOLA DE VITICULTURA I ENOLOGIA DE REQUENA MADRID VISITA CENTRO CARRMM ANA MARIA PEREZ DEL CAMPO 02/12/2019 02/12/2019 127,00 €
Critèris de recèrca
Nom