Valenciŕ | Castellŕ


Diputació de Valčncia


Destinatari: GIMENO VALERO, DOLORS


Data Obsequi Persona/Entitat Entrega Destinatari Carrec Desti Detall
21/09/2020 Quadre Lluďsa Beltran FIMEL 2020 / Meliana GIMENO VALERO, DOLORS DIPUTADA DE DIVERSIDAD, NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA, POLITICA DE TRANSFERENCIAS Y MOVILIDAD/ DE DIVERSITAT, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, POLÍTICA DE TRANSFERČNCIES I MOVILITAT Personal
07/09/2020 Lot 6 llibres Fundació Max Aub GIMENO VALERO, DOLORS DIPUTADA DE DIVERSIDAD, NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA, POLITICA DE TRANSFERENCIAS Y MOVILIDAD/ DE DIVERSITAT, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, POLÍTICA DE TRANSFERČNCIES I MOVILITAT Despatx / Despacho
07/09/2020 Llibret Falla Falla Plaça La Malva (Alzira) GIMENO VALERO, DOLORS DIPUTADA DE DIVERSIDAD, NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA, POLITICA DE TRANSFERENCIAS Y MOVILIDAD/ DE DIVERSITAT, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, POLÍTICA DE TRANSFERČNCIES I MOVILITAT Despatx / Despacho
07/09/2020 Lot 5 llibre + 2 Follets Mancomunitat de la Valldigna GIMENO VALERO, DOLORS DIPUTADA DE DIVERSIDAD, NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA, POLITICA DE TRANSFERENCIAS Y MOVILIDAD/ DE DIVERSITAT, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, POLÍTICA DE TRANSFERČNCIES I MOVILITAT Despatx / Despacho
Critčris de recčrca
Destinatari