Valenciŕ | Castellŕ


Diputació de Valčncia


Destinatari: GIMENO VALERO, DOLORS


Data Obsequi Persona/Entitat Entrega Destinatari Carrec Desti Detall
01/06/2021 2 llibres: "La memňria recuperada" i "Ančcdotes i curiositats de la pilota valenciana" Museu de la pilota de Genovés GIMENO VALERO, DOLORS DIPUTADA DE DIVERSIDAD, NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA, POLITICA DE TRANSFERENCIAS Y MOVILIDAD/ DE DIVERSITAT, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, POLÍTICA DE TRANSFERČNCIES I MOVILITAT Despatx / Despacho
21/09/2020 Quadre Lluďsa Beltran FIMEL 2020 / Meliana GIMENO VALERO, DOLORS DIPUTADA DE DIVERSIDAD, NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA, POLITICA DE TRANSFERENCIAS Y MOVILIDAD/ DE DIVERSITAT, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, POLÍTICA DE TRANSFERČNCIES I MOVILITAT Personal
22/04/2021 Quadre Fundació l'Horta Sud GIMENO VALERO, DOLORS DIPUTADA DE DIVERSIDAD, NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA, POLITICA DE TRANSFERENCIAS Y MOVILIDAD/ DE DIVERSITAT, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, POLÍTICA DE TRANSFERČNCIES I MOVILITAT Personal
07/09/2020 Lot 6 llibres Fundació Max Aub GIMENO VALERO, DOLORS DIPUTADA DE DIVERSIDAD, NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA, POLITICA DE TRANSFERENCIAS Y MOVILIDAD/ DE DIVERSITAT, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, POLÍTICA DE TRANSFERČNCIES I MOVILITAT Despatx / Despacho
07/09/2020 Llibret Falla Falla Plaça La Malva (Alzira) GIMENO VALERO, DOLORS DIPUTADA DE DIVERSIDAD, NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA, POLITICA DE TRANSFERENCIAS Y MOVILIDAD/ DE DIVERSITAT, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, POLÍTICA DE TRANSFERČNCIES I MOVILITAT Despatx / Despacho
07/09/2020 Lot 5 llibre + 2 Follets Mancomunitat de la Valldigna GIMENO VALERO, DOLORS DIPUTADA DE DIVERSIDAD, NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA, POLITICA DE TRANSFERENCIAS Y MOVILIDAD/ DE DIVERSITAT, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, POLÍTICA DE TRANSFERČNCIES I MOVILITAT Despatx / Despacho
06/10/2020 Lot 5 llibres Ajuntament Paiporta GIMENO VALERO, DOLORS DIPUTADA DE DIVERSIDAD, NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA, POLITICA DE TRANSFERENCIAS Y MOVILIDAD/ DE DIVERSITAT, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, POLÍTICA DE TRANSFERČNCIES I MOVILITAT Despatx / Despacho
06/10/2020 Lot 4 llibres Ajuntament Paiporta GIMENO VALERO, DOLORS DIPUTADA DE DIVERSIDAD, NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA, POLITICA DE TRANSFERENCIAS Y MOVILIDAD/ DE DIVERSITAT, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, POLÍTICA DE TRANSFERČNCIES I MOVILITAT Personal
08/04/2021 Llibre Presidenta Mancomunitat Camp de Tůria GIMENO VALERO, DOLORS DIPUTADA DE DIVERSIDAD, NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA, POLITICA DE TRANSFERENCIAS Y MOVILIDAD/ DE DIVERSITAT, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, POLÍTICA DE TRANSFERČNCIES I MOVILITAT Despatx / Despacho
18/12/2020 2 libros: "Crímenes ejemplares" i "Tres monólogos y uno solo verdadero" Fundació Max Aub GIMENO VALERO, DOLORS DIPUTADA DE DIVERSIDAD, NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA, POLITICA DE TRANSFERENCIAS Y MOVILIDAD/ DE DIVERSITAT, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, POLÍTICA DE TRANSFERČNCIES I MOVILITAT Personal
18/12/2020 3 libros: "Max aún", "Sin título" i "Ojiva hacia el infierno" Fundació Max Aub GIMENO VALERO, DOLORS DIPUTADA DE DIVERSIDAD, NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA, POLITICA DE TRANSFERENCIAS Y MOVILIDAD/ DE DIVERSITAT, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, POLÍTICA DE TRANSFERČNCIES I MOVILITAT Despatx / Despacho
15/04/2021 Llibre + Cd Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana GIMENO VALERO, DOLORS DIPUTADA DE DIVERSIDAD, NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA, POLITICA DE TRANSFERENCIAS Y MOVILIDAD/ DE DIVERSITAT, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, POLÍTICA DE TRANSFERČNCIES I MOVILITAT Despatx / Despacho
Critčris de recčrca
Destinatari