Valencià | Castellà


Diputació de València


Destinatari: GARCÍA HERNÁNDEZ, ISABEL


Data Obsequi Persona/Entitat Entrega Destinatari Carrec Desti Detall
11/10/2019 TARROS DE MIEL AYUNTAMIENTO DE AYORA GARCÍA HERNÁNDEZ, ISABEL DIPUTADA DELEGADA DE IGUALDAD, LA ESCUELA DE CAPATACES CATARROJA Y ESCUELA DE VITICULTURA Y ENOLOGIA DE REQUENA/ D'IGUALTAT, LA ESCOLA DE CAPATAÇOS DE CATARROJA I ESCOLA DE VITICULTURA I ENOLOGIA DE REQUENA Personal
Critèris de recèrca
Destinatari